Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | Yüz Ve Ağız Bölgesini Etkileyen Deri Hastalıkları


Dudak Kenarı Piyoderması

Tanım Dudak kenarı piyoderması,spanieller gibi sarkık lipfold'lu ırklarda görülen nekrotik labial dermatitisdir.

Etiliyolaji Bakteriyel enfeksiyonlarda (aerob-aneorob)genellikle de Staphylococcus intermediusdan kaynaklanır,olaya Malassezia pachdermatitis de karışabilir.

Fizyopatoloji Kıvrım bölgesinde birikerek ortamı nemlendiren salya,dokuyu lokal bakteriyel enfeksiyonlara predispoze kılar.(448)

Klinik Belirtiler  Belirtiler,alitozis,yüzün ayaklar yada başka objelerle kaşınması,disfaji ve dokunmaya karşı aşırı duyarlılığı kapsar.Nekrotik labial lezyon kolaylıkla saptanır.

Ayırıcı Tanı Self travma,metabolik hastalıklar,ilaç döküntüleri,immun ilişkili hastalıklar.

Tanı  Deri kıvrımlarından alınan örnekten yapılan kültür yada sürme froti bakteriyel enfeksiyonu belgeler.

Tedavi  Tdavi temizlik,antibiyotik-steriodli pomadlar,oral hijyen ve şidetli olgularda deri kıvrımlarının operatif  olarak uzaklaştırılmasıdır.

İmmun İlişkili Hastalıklar

Tanım  İmmun ilişkili hastalıkların pek çoğu oral mukoz membranlarda eriten ve ülserlere neden olur.

Etiliyoloji Lezyonlar,innün ilişkili hastalıklara örneğin kontakt dermatisis,bulloz otoimmun deri hastalıkları(pemfigus vulgaris,bulloz pemfigoid,sistemik lupus eritematousus) ve ilaç döküntüleri sekonder olarak şekillenirler.(449-452)

Fizyopatoloji Mukoz membranların eritremi.

Tanı Bu hastalıkların çoğunda görülen ağız lezyonları birbirine benzer,bunedenle spesifik tanı için immun fonksiyon testleri ve biyopsi gerekir.

Tedavi Kontrol,immunosupresif tedavi ya da etkenin uzaklaştırılması ile sağlanır.

Ağız Hastalıklarında Antimikrobiyel Tedavi

Ağız hastalıklarının semptomatik tedavisinde birçok antimikrobiyel kullanılır.Bu tür tedavi uygulamalarının genelde köpek ve kedilerde herhangi bir primer oral bakteriyel enfeksiyon bulunmamasına rağmen asıl tedaviye ek olarak uygulandıkları unutulmamalıdır.Çoğu antimikrobiyel tedavinin arkasında yatan gerçek primer hastalığın bir sonucu olarak florada şekillenen aşırı üremenin oral fliranın baskılanmasıyla önlenmesidir.Tedavi her zaman altta yatan asıl hastalığın düzeltilmesini hedeflemelidir.Antimikrobikleri gelişi güzel kullanımı hastayı candidiazise predispoze kılar.