Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü, Atatürk Cd. No:150/D, 34844 Maltepe

Veteriner | Veteriner Hizmetleri


Veteriner |

Veteriner hekim olmak alelade bir meslek seçimi değildir. Adeta biryaşama biçimidir.

Sevgi ister, ilgi ister, fedakarlık ister. Amerikan Veteriner Hekim Kolejleri Birliği insanların veteriner hekim seçimlerinin çok özel bir seçim olduğunu söylemektedir. Gerçekten de öyle nasıl dişçinizi, psikoloğunuzu seçerken daha bir titizlenirseniz evcil hayvanınız için de veteriner hekim seçimioldukça özel bir seçimdir. 

Veteriner hekim-hayvan dostu ve hayvanlar ayrılmaz bir üçlüdür. Bu üçgen içerisindeki iletişim çok önemli olup özellikle hayvan dostunun eğitiminde veteriner hekimlerin katkısı son derece önemlidir. 

Veteriner hekimlik özellikle gelişmiş ülkelerde gençlerin kariyer seçimlerinde ön sırlarda yer alan bir meslek dalıdır. Son yıllarda ülkemizde de benzeri bir gelişme görülüyor olması oldukça sevindiricidir. 

Evimizde aile üyemiz olarak kabul ettiğimiz küçük dostlarımızın her başı sıkıştığında imdadımıza yetişen veteriner hekimlerin hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından oldukça önemli bir görev üstlendikleri bir gerçek. 

Pekiyi veteriner hekim nasıl olunur? 
Veteriner hekim olabilmek için bu konuda eğitim veren bir fakülteden mezun olmak gerekmektedir. Veteriner hekim olabilmek için üniversite eğitimi alınması zorunludur. Türkiye'de veteriner hekimliğieğitim-öğretimi, lisans düzeyinde, veteriner fakültelerinde, 5 yıl (10 yarıyıl) süre ile yaptırılmakta ve mezun olanlara "Yüksek Lisans Diploması" adı altında "Veteriner Hekim Unvanı" verilmektedir. Türkiye'de 2002 yılında mevcut 19 veteriner fakültesinden, 16'sında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Veteriner hekimlik sürekli eğitimle içiçe bir meslek dalıdır. Veteriner hekim unvanının alınmasından sonra da yeni tıbbi gelişmelerden veteriner hekimleri haberdar kılabilmek için kısa süreli eğitimler sürekli olarak düzenlenmektedir. Kısacası veteriner hekim kendini sürekli olarak geliştirir ve böylelikle yeni tanı ve tedaviyöntemlerinden haberdar olur. 

Hayvan dostlarımızın bakımından sağlığına kadar her konuda üstlendiği kutsal sorumluluğu bizlerden esirgemeyen veteriner hekim dostlarımıza bugün bir telefon edip merhaba demeye ne dersiniz? 


Veteriner Hekimliğin Doğuşu

Avrupa'da, 18. yüzyılın ilk yarısında, sığır vebası salgınlarında 200 milyon civarında sığırın ölmesiyle ve savaşlarda kullanılan tek tırnaklı hizmet hayvanlarında baş gösteren salgın hastalıkların artmasıyla, askeri, ekonomik ve sosyal yaşam olumsuz yönde etkilenmiştir. İnsanlar, salgın hastalıkların sebep olduğu felaketleri, doğal afetlerden sonra gelen en büyük felaketler olarak değerlendirmişlerdir. Bu salgınların önüne geçilememesi sonunda veteriner hekimlerin yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine dünyada ilk Veteriner Okulu 2 Şubat 1762'de Fransa'da açılmıştır. 

Türkiye'de veteriner hekimliği eğitimi ilk defa 1842 yılında İstanbul'da askeri birliklerin veteriner hekim ihtiyacını karşılamak için, Prusyalı askeri Veteriner Hekim Godlewsky önderliğinde, Askeri Veteriner Okulunun açılması ile başlamıştır. İlk Sivil Veteriner Okulu da 1889'da yine İstanbul'da açılmıştır. Buna paralel olarak "Veteriner İşleri Müdürlüğü" kurulmuştur. Aynı zamanda Laboratuvar çalışmaları da başlatılarak eğitim-öğretim, araştırma-uygulama hizmetleri beraberce yürütülmeye başlanmıştır. 1920'de askeri ve sivil veteriner okulları "Baytar Mekteb-i Alisi" adı ile birleştirilmiştir. 1928'de okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu okul, 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü adı altında Ankara'ya taşınmıştır. 1948 yılında, Ankara Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte, Veteriner Fakültesi adıyla Üniversiteye bağlanmıştır.