Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | REN (BÖBREK)


Veteriner |

REN (BÖBREK)

Şimdi böbrekleri (ren) bulunuz (şekil 28). Bir tanesine

 

transversal bir kesit yapınız.

 

Böyle bir kesit böbrekte iki esas kısım görülür, dıştaki

 

cortex renis, içte medulla renis. Medulla renis, pelvis renalis’i taşır. Köpek böbreği, sığırlarda görüldüğü gibi loplu değildir. Etrafı capsula fibrosa adında bir zar ile sıkıca sarılmıştır. Bunun dışında capsula adiposa bulunur. Böbrekler extraperitoneal olarak yer alır. Böbrek operasyonları bel bölgesinde extraperitoneal olarak yapılır. Pelvis renalis ureter’in başladığı yerdir. Böbrekler detaylı olarak histoloji’de daha iyi görülecektir.

 

A. renalis,

böbreğin hilus renalis’inden girer ve medulla ile

 

arasında adeta bir halka yapar. Bundan da küçük kollar

 

cortex’e geçer. Pelvis renalis, sinus renàlis içinde yerleşmiştir. Köpeğin böbreğinde tek bir pyramis vardır.

Ureter’ler, pelvis renalis ile başlar ve

 

extraperitoneal olarak cau- dal’e doğru seyrederler ve vesica urinaria’nın collum’una yakın yerde sidik kesesine açılır. Vesica urinaria’ya ait ligamentleri evvelce bildirmiştik.

cortex