Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | OSSA COXAE


Veteriner

OSSA

 

COXAE

 

Alae ossis ilium’\ar

sagittal pozisyondadır.

 

Crista iliacakonvex, tuber sacrale küt ve uzundur. Inc. ischiadica majör az derin, ilium’un dış yüzü çukur ve 3 linea glutaea gösterir. Tuber coxae’nin caudal çıkınıtısından acetabulum'un dorsaline uzanır. Spina ischiadica alçak ve yuvarlaktır. Crista iliopectinea belirgin bir crista halinde, kedide kısa, keskin bir kenar halindedir. Tuberculum psoadicum, corpus osis ilium’un ventral kenarının caudal nihayetinde görülür. Pelvis’in ventral duvarı ossa pubis ve ossa ischii bölgesinde yalnız yazıf olarak çukurlaşmıştır. Tuberculum pubicum ventralevardır. Tuber ischiadi- cum uzun, lateral’de çıkıntı yapar. Arcus ischiadicus hemen hemen yarım daire şeklindedir. For. obturatorium medial’de keskin ve çentiklidir.