Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | KÖPEK DİSEKSİYONU - DERİ


Veteriner |

 

DERİ

Bilindiği gibi gerek insan gerekse hayvan vücudunu deri örter. Deri yalnız bir örtü değil, aynı zamanda vücutta hastalık meydan getiren organizmaların girmesine, hararet değişikliklerine, traumalara karşı vücudun koruyucusudur. Bunlara ilâveten deri temas ve excreati- non organıdır. D vitaminin sentez olduğu yer deridir, deri altı dokusu ise yağ depo görevini üzerine alır. Diğer bir özelliği duyu organı olmasıdır. Temas, tazyik, sıcaklık, soğukluk ve ağrı deri ile hissedilir. Yeni doğan bir köpekte vücut ağırlığınım % 24, büyük bir köpekte ise % 12 sini teşkil eder. Deri vücudun tabiî diliklerinde, örneğin ağız boşluğu (cavum oris), burun delikleri (nares), makat (anus), sidik ve üreme organlarının (organa uropoetica) dış âleme açılan delikleri, göz (oculus), mukoz zarla devam eder. Deri köpeğin genel sağlığına (icteris cyamo- sus, deri kuruması) ait bilgi verir. Deri kılları taşır ve bunlar vücudun dorsal ve lateral kısımlarında fazla sık, karın bölgesinde daha seyrektir. Bazı bölgeler ise kılsızdır. Örneğin, planum nasale, carpal, meta- carpal, tarsal, metatarsal ve digital yastıklar (pulvinus) kılsızdır. Burunda temas kılları, uzun vibrissae, mandibula’da submental, göz üzerinde supercili’ler bulunur.

Deri (cutis) ikiye ayrılır, yüzlek ve epitelial olan (epidermis), derin ve bağdokudan oluşan (corium, dermiş). Bunların altında ise deri nltı tabakası (subcutis) bulunur. Subcutis deriyi, bitişik yakın organlara İMtftlıır. Bu tabakalar hakkında fazla bilgi Histoloji derslerinde verile- cnktir.

Derinin kalınlığı yaş, cins, tür ve vücut bölgelerine göre değişir. Mıftn oıı kalın, koyun en ince deriye sahiptir. Deri sırtta, bacakların ex-

  • Merocrin
  • ter bezleri, bunlar ayak yastıklarında yerleşmişlerdir.
  • Apocrin
  • ter bezleri, kılların yanında bulunur.
  • Yağ bezleri, holocrirı tipi bezler olup yağ folliküllerin ile münasebettedirler.
  • Anus’un civarında
    1. perianal circumanalbezler mevcuttur.
  • Anal kese (
  1. sinus anales) bazı apocrin ve sebaceaus bezlere sahiptir. Sacrum’a yakın kuyruğun dorsal yüzünde az kıllı bir bölge vardır. Bu bölgenin türlerin birbirini tanımasına yardımcı olduğu kabul edilir.

Kısaca deriden bahsettikten sonra şimdi kadavranın özelliklerini tetkik ediniz.