Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | GÖĞÜS SİNİRLERİ (NN. THORACİCİ)


Veteriner |

B - GÖĞÜS SİNİRLERİ (NN. THORACİCİ)

Sayıları her türün

 

vertebra thoracica’sı kadardır.

  • Rami
  • dorsales’
    1. in medial kolları, columna vertebralis’in dorsa- linde yer almış olan M. longissimus dorsi, M. iliocostalis, M. spinalis et »emispinalis dorsi, M. multiridius, M. interspinales’i innerve ederler. Aynı zamanda M. rhomboideus thoracalis ve M. lavores costarum gene aynı sinir kolları vasıtasıyle innerve ederler.

Rami dorsales’in

 

lateral kolları, sensible’dirler ve deriyi innerve öderler, innervation bölgesi scapula ile kapatılmış olan 1-7 Nn. thoraci- ci’nin lateral kolları cidago bölgesi omurlarının dikensi çıkıntılarının uçlarında seyreder; ve oradan scapula üzerindeki deri üzerine yayılırlar. 8. den sonrasıda göğsün öbür bölgeleri derisini innerve ederler.

 

  • Rami
  • ventrales’
  1. in ilk 1 veya 2 si pieux brachialis’in teşkiline lytirak eder; aynı zamanda ilk iki N. intercostales’i de verirler. Bu iki nlnir boyun sinirlerini ventral kollarından daha kalın oldukları halde bunlardan sonrakiler daha incedirler.

Rami

 

ventrales genel olarak dorsal kollardan daha kalındırlar ve N Hympathicus ile rami communicantes vasıtasıyla birleşirler. Costa- Iıı t'ı ıı cnudal margo’ları iç yüzündeki oluklar içerisinde, N. intercos- lıılrd halinde, A. ve V. intercostales ile birlikte seyrederler, bunlar sığır, koyun ve domuzda hemen pleura’nın altında gittikleri halde köpekte ilk allı Hİnir subpleural, ondan sonrakiler geriye gittikçe M. intercostales lııl İçine gömülürler.

ıı- Rami laterales veya rami perforanas:

 

Intercostal kaslara, M. «KimtuH ventralis’e ve M. lattissimus dorsi ve gövde bacak kaslarına kullar verdikten sonra derinin altına yetişirler. Son thoracal sinir M.

 

bliquus abdominis externus’a

 

 

 

da kol verir.

 

Scapula’nın altında kalan 3

 

 

 

intercostal sinir N. thoracolateralis’in olları ile ve birbiriyle birleşerek N. intercostobrachialis’i teşkil ederl- r. Bu, bir kaç kol halinde M. biceps brachii’nin caudal’inden deri asına ve deriye giderek onu innerve eder.

 

b- Rami

 

 

 

mediates:Bunlar, costa’lann ventral uçlarına kadar pleu- i iel iç intercostal kaslar arasında seyrederler ve bu kaslara, göğüs ön ısımlarında M. transversus thoracis’e kollar verirler. Aynı zamanda cincisinden itibaren ilk 7-3 intercostal sinir Aa. intercostales’e kollar Brdikten sonra costa’ların kıkırdakları arasından dışarı, göğüs kas- ırına ve deriye giderler. Costae asternales’in intercostal sinirleri içten k 3 karın kasına (M. transversus abdominis, M. rectus abdominis, M. iliquus abdominis internus)’a kollar verdikten sonra karnın derisine der ve onu praeputium veya Mamma’ya kadar innerve ederler.