Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | ÇEKİM TEKNİKLERİ


ÇEKİM TEKNİKLERİ
veteriver
Diş çekimi, hekimin güç gösterisi yapacağı bir iş değildir. Sabır ve aletlerin doğru kullanımı fiziksel güç harcanmasından daha önemlidir.

Çekimin amacı, çevredeki dokulara hasar vermeksizin dişin bütününün çıkartılmasıdır. Diş, periodontal ligamentlerdeki iplikler (sharpey iplikleri) vasıtasıyla tutulmaktadır. Bunlar kökün sementt tabakasını alveolar kemiğe tutturmaktadır. Dişin kolayca çıkarılabilmesi için bu iplikler ayrılarak diş gevşetilmelidir.

Dişlerin kaç köklü olduğunu içeren iyi anatomik bilgi zorunludur (Tablo 2). Radyografik muayeneler, diş kökünün pozisyonu ve artık kalıp kalmadığının saptanmasında yararlıdır.

Genel Preoperatif İşlemler

a)Preanestetik Muayene: Organ disfonksiyonu ve pıhtılaşma bozukluğu riski bulunan hastalarda laboratuvar analizleri gereklidir.

b)Preoperatif antibiyotikler: Exodontia’de geçici bir bakteriyemi normaldir. Aynı zamanda başka bir operasyon yapılacaksa ya da vejetatif endokardit varsa antibiyotik profilaksi uygulanmalıdır. Diş çekimi ile diş temizliği aynı anda yapılmamalıdır.
c) Genel anestezi

d)Endotracheal entübasyon, debrisin yutulmasını önlemek için boğaza sponge konması ve boynu yukarıda tutarak drenaj sağlanması gereklidir.

Extraction, bir cerrahi işlem olduğuna göre genel aseptik cerrahi koşulları sağlanmalıdır. Yani çekimden önce tartar ve subgingival debris uzaklaştırılmış olmalıdır.

Acil diş çekimi gereken durumlarda ağız dezenfektan sıvılarla (%0,2’lik klorheksidin sol.) temizlenmelidir. Çekim esnasında çene, el ve parmaklar yardımıyla desteklenmelidir.

Küçük ırklarda, kemiği de içine alan ciddi periodontal hastalık ya da lastik çene sendromunda, çene kolayca kırılabilir.

Elevatör, avuç içine alınır, işaret parmağı elevatör ucuna yakın tutularak hareketler kontrol edilir. Kaldıraca destek olarak bitişik diş ya da alveolar kemik kullanılmamalıdır. Dişin kök uzunluğu tahmin edilerek gereksiz yere dişin kırılmasına yol açacak teknikten kaçınılmalıdır.

Kerpeten, kurona değil diş kökünün proksimal parçasına yerleştirilir. Kerpetenin görevinin dişi kırmak değil çekmek olduğu unutulmamalıdır.
Teknik:

1- İlk iş dişin çevre dokulardan ayrılarak gevşetilmesidir. Bir gingivektomi bıçağı ya da küçük bistüri ile sağlıklı diş çevresindeki gingiva kesilir. İnterdental boşluktaki gingiva da aynı şekilde düzgünce kesilir. Bu parçalar diş çekimi tamamlandıktan sonra kemiği örtmede kullanılabilir.

2- Gingivanın serbestleştirilmesinden sonra çeşitli elevatörler kullanılarak diş kökü periodontal ligamentten ayrılmalıdır. Elevatör. diş kökü uzun eksenine 30-45 derece açıyla ve alveolar kemikle diş kökü arasına girecek şekilde yerleştirilir. Elevatör, bileğin ince hareketleriyle 90 derece döndürülür ve bu pozisyonda 30-40-sn. tutulur. Bu gerginlik, iplikleri gevşetir ve yırtar. Aynı işlem bukkai yüz de dahil olmak üzere bütün kenarlardan uygulanır.