Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü Atatürk Cad. No:154/3 Maltepe/İSTANBUL

Veteriner | AĞIZ CERRAHİSİ


AĞIZ CERRAHİSİ   veteriner

Ağızda uygulanacak cerrahi girişimler derin sedasyon ya da anestezi gerektirir. İnsanlarda uygulanan lokal anestezi işlemleri kedi ve köpekler için uygun değildir. Hastaya uygulanacak anestezi prosedürü hastanın genel durumu ve sağlık koşulları göz önünde bulundurularak belirlenir. Riskli hastalar için atropin ve diazepam premedikasyonunu izleyen ketamine (5 mg/kg i.v.) indüksiyonu ve isoflurane ya da sevoflurane (%3 yoğunlukta) ile anestezinin devamının sağlanması ideal bir anestezi protokolü olabilir.

Oral operasyonlardan iyi sonuç alma olasılığı diğer dokulardan fazladır. Bunun nedenleri şunlardır:
1. Ağız mükozası antibakteriyel etkinliği bulunan salya ile sürekli yıkanmaktadır.

2. Submükozal olarak bulunan lenfoid dokular (lenf follikülleri ve tonsiller) mikroorganizmaları büyük oranda elimine eder.

3. Fagositik aktivite oldukça yüksektir.

4. Epitel göçü deriye göre oldukça hızlıdır.

5. Isı deriden daha yüksektir.

6. Vaskülarizasyon oldukça iyidir.

Ağız cerrahisinde, deride olduğu gibi operasyon bölgesinin aseptik cerrahi kurallarına uygun olarak hazırlanması zordur ve pratik değildir.

Dikiş materyali olarak en az reaksiyon doğuran naylon ve sentetik ipliklerdir. İpek ipliğin orta ve kat güt’ün şiddetli hücresel reaksiyona yol açtığı bildirilmektedir. Metal tel dikişlerin kullanımı dili yaralama olasılığı nedeniyle önerilmemektedir.

Ağız mükozasma uygulanan dikişlerin alınmasına çoğu kez gerek duyulmamaktadır. Rekonstrüksiyonun sağlanmasına olanak vermek ve aşırı gerginliğe neden olmamak amacıyla dikişler çok sık uygulanmamalıdır. Dil ve farinksin gerisine uygulanan dikişler sürekli yutkunma hareketleriyle açılabilir. Böyle hayvanlarda faringostomi tüpü uygulanması ya da dişlere tutturulan akrilik bir koruyucu uygulamaları yararlıdır.

Oral operasyonlardan periodontal hastalıklar, endodonti, restorasyon ve ekstraksiyona ilişkin kısımlar, oklüzyon anomalilerini içeren kısımlar değişik bölümlerde bahsedilmiş olduğundan burada yeniden sunulmayacaktır.