Telefon: 0216 305 35 08    Adres: E-5 Maltepe Köprüsü, Atatürk Cd. No:150/D, 34844 Maltepe

Hayvan Hakları

2019-01-21 20:38:08

Hayvanların insancıl muamele görmeleri sağlayan haklara hayvan hakları denilmektedir. Canlıya saygı en başta insanlık vazifemizdir. Her hayvanın kendine has ihtiyaçları vardır. Bizler onları evlerimize, bahçelerimize, kafeslerimize alarak onları sahiplenmeye başladığımızda onlar artık bizim sevgimize ve ilgimize ihtiyaç duyarlar.

Hayvan sahiplenmenin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirememek söz konusu ise kesinlikle bu yola başvurulmamalı. Doğada yaşamı sonlanan hayvandansa evde ya da bahçede aç susuzluğa, eziyete maruz kalan hayvanın ölümü daha acı vericidir. Hayvanların tibbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, derisi için öldürülmesi, eğlence için avlanması ve hayvancılık sektöründe uygunsuz alanlarda yetiştirilmesi, hayvan hakları ihlalleri olarak tanımlanmaktadır. Sokak hayvanlarına yapılan eziyet ve işkenceler, bir yandan sokak hayvanlarının insan hayatını tehlikeye düşürmesiyle ilgili tartışmalar ve biz bu sokak hayvanlarını ne yapacağız? sorusu bir türlü cevap bulamamakta.


 

Hayvan Hakları Bildirgesi Hangi Maddelerden Oluşur ?

-Bütün hayvanlar eşit doğarlar ve aynı haklara sahiptirler.

-Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. İnsanlar, hayvanları yok edemez, onları sömüremez. -Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

-Hiçbir hayvana kötü davranılamaz. Eğer bir hayvanın öldürülmesi zorunlu ise, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

-Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi doğal çevrelerinde yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı dahi özgürlüklerinden yoksun kılmak hakka aykırıdır.

-İnsanların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

-İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

-Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

-Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır.

-Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse bile bakılmalı, barındırılmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

-Hayvanlardan insanların eğlence amaçlı yararlanılması, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

-Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi davranışı bir soykırım, yani bir suçtur.

-Hayvan ölümüne saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

-Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.


Hayvan hakları korunması ve nesillerinin tükenmesini önlemek için kurumsal çabaların yanında birey olarak bizlerin de çaba göstermeleri gerekir. Ülkemizde belirli zamanlarda uygulanan av yasağı, nesli tükenmekte olan av hayvanları için koruma işlevi görmektedir. Dönemsel av yasakları yanında avlanması kesinlikle yasak olan hayvan türleri de bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı hayvanların neslinin devamı için büyük çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara destek olmak, avlanma yasağına uymayanları uyarmak ya da en iyisi resmi makamlara bildirmek vatandaşlık görevimizdir.


 

Hayvanları Korumak

Hayvan hakları çerçevesinde hayvanları avlanmaya karşı korumanın dışında, zorlu iklim koşullarında yaşamaya çalışan hayvanları da korumaya çalışmamız gerekir. En önemli sorun ise hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamelelerdir. Bu tür kötü durum ve olaylara tanık olunduğunda resmi makamlara bildirmek gereklidir. Özellikle sokaklarda başıboş yaşamak zorunda kalan kedi ve köpek gibi canlıların kötü muameleye maruz kalmalarını önlemek, onların aç kalmamaları için önlemler almamız lazım. Örneğin kuru ekmek parçalarını, ekmek kırıntılarını duvar üstlerine ağaç diplerine veya büyük kaya gibi yükseltiler varsa oralara koymak doğru olabilir. Yine havaların çok sıcak olduğu zamanlarda, evimizin dış kapısının önlerine, balkonlara veya yine duvar üstlerine bir tabak içinde su koyabiliriz. Susuz kalan kuşlar için hayati önem taşıyan bu çabayı da göstermek gereklidir.